Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP002G
Název: ZÚR Jihomoravského kraje - 3.verze k srpnu 2012
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2016 10:53
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 06.09.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP002G_navrh_textNavrhu.rar (3263 kB) - 05.01.2016 13:43:06
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP002G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (89 kB) - 10.09.2012 09:19:03
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP002G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.rar (111152 kB) - 23.06.2016 11:10:02
Text Posouzení Natura 2000: MZP002G_posouzeni_textHodnoceniNatura.rar (728 kB) - 05.01.2016 13:58:28
Text návrhu ZÚR: MZP002G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.rar (242119 kB) - 05.01.2016 13:57:28
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP002G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (253 kB) - 05.01.2016 14:19:40
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu ZÚR: MZP002G_mezistatni_informace.rar (229 kB) - 05.01.2016 14:39:32
Vyjádření dotčeného státu: MZP002G_mezistatni_vyjadreniDotcenehoStatu.rar (2569 kB) - 05.01.2016 14:21:59
Datum vydání stanoviska: 05.01.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP002G_stanovisko_informace.pdf (173 kB) - 05.01.2016 19:23:19
Text stanoviska: MZP002G_stanovisko_textStanoviska.pdf (646 kB) - 05.01.2016 19:23:19
Datum veřejného projednání: 08.06.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP002G_VP_informace.pdf (656 kB) - 23.06.2016 12:44:26
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP002G_VP_textUpravenehoNavrhu.rar (10262 kB) - 23.06.2016 12:46:13
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP002G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (8747 kB) - 23.06.2016 12:47:08
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP002G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (194 kB) - 23.06.2016 12:51:10
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP002G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (125 kB) - 08.09.2016 10:53:12
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: