Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP007G
Název: 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2017 09:29
Předkladatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řadu
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 24.06.2014
Posuzuje se:
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP007G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (92 kB) - 20.02.2015 09:58:08
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP007G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (25315 kB) - 06.05.2016 12:02:37
Text Posouzení Natura 2000: MZP007G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (25315 kB) - 06.05.2016 12:02:37
Text návrhu ZÚR: MZP007G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (75299 kB) - 06.05.2016 12:03:38
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP007G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (115 kB) - 06.05.2016 12:04:06
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.05.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP007G_stanovisko_informace.pdf (75 kB) - 25.05.2016 08:58:10
Text stanoviska: MZP007G_stanovisko_textStanoviska.pdf (83 kB) - 25.05.2016 08:58:10
Datum veřejného projednání: 04.11.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP007G_VP_informace.pdf (192 kB) - 19.10.2016 09:00:54
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP007G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (2004 kB) - 19.10.2016 09:05:07
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP007G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (21700 kB) - 19.10.2016 09:05:07
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP007G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (21700 kB) - 19.10.2016 09:05:07
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP007G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (224 kB) - 15.11.2016 07:28:32
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 24.04.2017
Informace o schválení ZÚR: MZP007G_VP_infSchvaleni.pdf (194 kB) - 20.06.2017 09:29:46
Schválená ZÚR: MZP007G_VP_schvalenaZUR.pdf (563 kB) - 20.06.2017 09:29:46