Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP018Z
Název koncepce: Aktualizace ZÚR Zlínského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2012 16:26
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín
IČO předkladatele: 70891320
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=137476&doctype=ART&nid=10148&cpi=1
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP018Z_vyjadreniNavrhZprava.pdf (64 kB) - 03.08.2010 14:14:46
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP018Z_zaverStanoviska.zip (135 kB) - 25.07.2012 16:26:58
Důvody ukončení posuzování: