Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC011S
Název koncepce: Dobříš - návrh zadání zm. č. 3 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2022 08:32
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Dobříš
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 23.10.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC011S_navrh_textNavrhu.pdf (375 kB) - 31.10.2019 08:53:46
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC011S_navrh_textStanoviska.pdf (658 kB) - 31.10.2019 08:53:46
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): STC011S_navrh.pdf (1829 kB) - 01.03.2022 08:32:36
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC011S_vyhodnoceni.pdf (4834 kB) - 01.03.2022 08:32:36
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: STC011S_navrhStanoviskoDoss.pdf (188 kB) - 01.03.2022 08:32:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: