Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK324P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Česká Kamenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2021 08:50
Předkladatel: Magistrát města Děčín, odbor rozvoje, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
IČO předkladatele: 00261238
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK324P_navrhZadani.zip (5747 kB) - 15.10.2010 08:57:45
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK324P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (44 kB) - 15.10.2010 08:58:11
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK324P_stanoviskoNavrh1.pdf (639 kB) - 06.06.2019 07:58:48
Text stanoviska k návrhu (2): ULK324P_stanoviskoNavrh2.pdf (525 kB) - 08.02.2021 08:50:50
Důvody ukončení posuzování: