Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK408P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Děčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 08:58
Předkladatel: Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO předkladatele: 00261238
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK408P_navrhZadani.doc (261 kB) - 18.05.2012 08:56:01
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK408P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (44 kB) - 18.05.2012 08:56:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): ULK408P_stanoviskoNavrh1.pdf (236 kB) - 26.04.2019 08:58:58
Důvody ukončení posuzování: