Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK060F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Místo
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2022 08:18
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.02.2014
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK060F_zadani.pdf (1040 kB) - 17.03.2014 09:44:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK060F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (42 kB) - 17.03.2014 09:45:01
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK060F_vyhodnoceni.pdf (4646 kB) - 13.05.2022 08:16:19
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.05.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK060F_infoStan.pdf (310 kB) - 13.05.2022 08:18:15
Text stanoviska: ULK060F_stanoviskoSEA.pdf (406 kB) - 13.05.2022 08:18:15
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: