Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP005Z
Název koncepce: ZÚR Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2011 11:10
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 70891095
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kr-stredocesky.cz/stredocesky-kraj/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP005Z_stanoviskoNavrhZadani.pdf (415 kB) - 30.11.2007 09:04:53
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP005Z_zaverStanoviska.zip (124 kB) - 31.10.2011 11:10:15
Důvody ukončení posuzování: