Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK075P
Název koncepce: Územní plán Velký Třebešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2010 10:10
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK075P_navrhZadani.pdf (439 kB) - 19.05.2008 09:09:15
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK075P_stanoviskoNavrhZadani.doc (142 kB) - 19.05.2008 09:09:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK075P_stanoviskoNavrh1.pdf (223 kB) - 08.10.2010 10:10:03
Důvody ukončení posuzování: