Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK577P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bor - změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2013 14:09
Předkladatel: MěÚ Bor, odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele: 00259713
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PLK577P_navrhZadani.doc (37 kB) - 05.06.2013 14:06:14
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK577P_stanoviskoNavrhZadani.doc (37 kB) - 05.06.2013 14:07:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK577P_stanoviskoNavrh1.doc (60 kB) - 05.06.2013 14:09:47
Důvody ukončení posuzování: