Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK005S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bezdružice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2021 11:45
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Stříbro, odbor výstavby a ÚP
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: PLK005S_navrh_textStanoviska.docx (28 kB) - 27.02.2020 08:34:33
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): PLK005S_navrh.pdf (5015 kB) - 25.02.2021 11:44:18
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK005S_vyhodnoceni.pdf (3828 kB) - 25.02.2021 11:44:18
Text Hodnocení Natura 2000: PLK005S_Natura.pdf (1651 kB) - 25.02.2021 11:44:18
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: PLK005S_navrhStanoviskoDoss.docx (28 kB) - 25.02.2021 11:44:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.02.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: PLK005S_infoStan.pdf (378 kB) - 25.02.2021 11:45:38
Text stanoviska: PLK005S_stanoviskoSEA.pdf (483 kB) - 25.02.2021 11:45:38
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: