Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK168P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Horní Maršov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2010 10:19
Předkladatel: Obecní úřad Horní Maršov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Obecní úřad Horní Maršov
Text návrhu zadání: HKK168P_navrhZadani.pdf (690 kB) - 06.01.2009 09:55:43
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK168P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 06.01.2009 09:56:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK168P_stanoviskoNavrh1.pdf (210 kB) - 07.06.2010 10:19:33
Důvody ukončení posuzování: