Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1316P
Název koncepce: Úvaly - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2014 15:04
Předkladatel: Městský úřad Úvalyodbor životního prostředí a územního plánování
IČO předkladatele: 00240931
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1316P_stanoviskoNavrhZadani.doc (113 kB) - 05.11.2012 13:08:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1316P_stanoviskoNavrh1.doc (165 kB) - 07.07.2014 15:04:35
Důvody ukončení posuzování: