Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP010G
Název: Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2019 13:36
Předkladatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje Karlovraského kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP010G_navrh_textNavrhu.pdf (356 kB) - 11.06.2015 09:10:25
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP010G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (72 kB) - 11.06.2015 09:10:25
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP010G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (9120 kB) - 11.06.2015 13:00:36
Text Posouzení Natura 2000: MZP010G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1334 kB) - 11.06.2015 13:00:36
Text návrhu ZÚR: MZP010G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (6215 kB) - 11.06.2015 13:00:36
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP010G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (287 kB) - 24.08.2015 15:52:22
Mezistátní posuzování: Ano
Datum vydání stanoviska: 08.03.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP010G_stanovisko_informace.pdf (172 kB) - 18.03.2016 16:05:14
Text stanoviska: MZP010G_stanovisko_textStanoviska.pdf (218 kB) - 18.03.2016 16:05:14
Datum veřejného projednání: 19.09.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP010G_VP_informace.pdf (1959 kB) - 22.11.2017 11:36:31
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP010G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (214 kB) - 22.11.2017 11:34:11
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 13.07.2018
Schválená ZÚR: MZP010G_VP_schvalenaZUR.zip (244273 kB) - 28.03.2019 13:36:13