Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP001Z
Název koncepce: ZÚR Ústeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2011 09:45
Předkladatel: KÚ Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP001Z_stanoviskoNavrhZadani.doc (163 kB) - 25.07.2007 09:59:08
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP001Z_zaverStanoviska.pdf (95 kB) - 01.04.2011 09:45:11
Důvody ukončení posuzování: