Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC465F
Název koncepce: Velká Dobrá - návrh zadání změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2016 09:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.09.2015
Předkladatel: OÚ Velká Dobrá
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC465F_zadani.pdf (254 kB) - 06.10.2015 07:58:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC465F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (88 kB) - 27.10.2015 12:12:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC465F_navrh.pdf (181 kB) - 18.01.2017 09:14:16
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC465F_vyhodnoceni.pdf (1322 kB) - 18.01.2017 09:14:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC465F_stanoviskoSEA.pdf (412 kB) - 20.10.2016 09:24:57
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: