Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP030G
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2021 16:28
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 05.01.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP030G_navrh_textNavrhu.zip (299 kB) - 09.01.2018 09:13:58
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP030G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (217 kB) - 09.01.2018 09:13:58
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP030G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (140031 kB) - 01.12.2021 16:28:54
Text Posouzení Natura 2000: MZP030G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (15103 kB) - 01.12.2021 16:28:54
Text návrhu ZÚR: MZP030G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (171166 kB) - 01.12.2021 16:28:54
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP030G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (311 kB) - 01.12.2021 16:28:54
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: