Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP003Z
Název koncepce: ZÚR Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2010 12:04
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 70888337
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP003Z_stanoviskoNavrhZadani.PDF (843 kB) - 09.08.2007 09:02:42
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Důvody ukončení posuzování: MZP003Z_duvodyUkonceni.pdf (15 kB) - 07.01.2010 12:04:31