Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK403P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jirkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2021 09:49
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK403P_navrhZadani.doc (159 kB) - 05.04.2012 10:09:14
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK403P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (44 kB) - 05.04.2012 10:10:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK403P_stanoviskoNavrh1.pdf (378 kB) - 01.07.2021 09:49:43
Text stanoviska k návrhu (2): ULK403P_stanoviskoNavrh2.pdf (524 kB) - 01.07.2021 09:47:47
Důvody ukončení posuzování: