Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK367P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vysoké Veselí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2012 12:29
Předkladatel: Městský úřad Jičín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jičín
Text návrhu zadání: HKK367P_navrhZadani.pdf (140 kB) - 27.05.2010 10:46:52
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK367P_stanoviskoNavrhZadani.doc (145 kB) - 21.06.2010 11:06:22
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK367P_stanoviskoNavrh1.pdf (289 kB) - 23.02.2012 12:29:43
Důvody ukončení posuzování: