Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK462P
Název koncepce: Dobruška - změna č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2011 12:30
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK462P_navrhZadani.pdf (142 kB) - 17.05.2011 12:29:11
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK462P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 17.05.2011 12:29:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK462P_stanoviskoNavrh1.pdf (191 kB) - 17.05.2011 12:30:16
Důvody ukončení posuzování: