Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Žídková Pavla Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40285/ENV/06, 34671/ENV/11, 33369/ENV/16, MZP/2021/710/4653
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4094/435/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Ing. Pavla Žídková
Zaměstnavatel - ulice: Polní 369
Zaměstnavatel - mesto: Mokré Lazce
Zaměstnavatel - PSČ: 747 62
Zaměstnavatel - telefon: 777 807 191
Bydliště - ulice: Polní 293
Bydliště - město: Mokré Lazce
Bydliště - PSČ: 747 62
Bydliště - telefon: 777 807 191
Email: zidkova.pavla@seznam.cz
Poznámka: těžba, průmysl, zemědělství, sklady a komunikace, chemie, farmakologie, polygrafie, odpady, vodní hospodářství, stavební hmoty, SEA, zpracování kovů
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano