Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK409P
Název koncepce: Územní plán Chvalíkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2011 09:16
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: MSK409P_navrhZadani.rtf (295 kB) - 10.10.2011 09:13:43
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK409P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (295 kB) - 10.10.2011 09:14:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK409P_stanoviskoKoncept.rtf (295 kB) - 10.10.2011 09:16:00
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: