Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK179F
Název koncepce: Územní plán Těrlicko změna č. 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2018 14:09
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 24.06.2016
Předkladatel: Obecní úřad Těrlicko
IČO předkladatele: 00297666
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK179F_zprava.pdf (252 kB) - 11.08.2017 12:23:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 07.07.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK179F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (721 kB) - 04.11.2016 11:43:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 23.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK179F_navrh.pdf (576 kB) - 11.08.2017 12:26:23
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK179F_vyhodnoceni.pdf (3211 kB) - 11.08.2017 12:26:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.03.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK179F_stanoviskoSEA.pdf (570 kB) - 21.03.2018 10:00:02
Datum veřejného projednání: 16.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK179F_infoVP.pdf (316 kB) - 23.04.2018 14:09:11