Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP034G
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2019 14:57
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-plzenskeho-kraje
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP034G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (139858 kB) - 29.06.2018 10:19:22
Text návrhu ZÚR: MZP034G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (126109 kB) - 29.06.2018 10:22:01
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP034G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (163 kB) - 29.06.2018 09:45:32
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 04.07.2018
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP034G_stanovisko_informace.pdf (57 kB) - 18.07.2018 16:21:52
Text stanoviska: MZP034G_stanovisko_textStanoviska.pdf (182 kB) - 18.07.2018 16:21:52
Datum veřejného projednání: 30.08.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP034G_VP_informace.pdf (121 kB) - 16.01.2019 15:15:47
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP034G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (1942 kB) - 16.01.2019 15:15:47
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP034G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2721 kB) - 16.01.2019 15:15:47
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP034G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (62 kB) - 16.01.2019 15:19:36
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 17.12.2018
Informace o schválení ZÚR: MZP034G_VP_infSchvaleni.pdf (90 kB) - 05.03.2019 14:57:59
Schválená ZÚR: MZP034G_VP_schvalenaZUR.pdf (218 kB) - 16.01.2019 15:28:00