Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK332P
Název koncepce: Územní plán města Opavy změna č. 11
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2012 13:50
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: MSK332P_navrhZadani.rtf (302 kB) - 08.06.2010 14:27:21
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK332P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (302 kB) - 08.06.2010 14:27:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK332P_stanoviskoNavrh1.rtf (309 kB) - 23.02.2012 13:50:32
Důvody ukončení posuzování: