Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK292F
Název koncepce: ÚP Dětmarovice změna č. 3 (zkrácený režim)
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 05.04.2019 10:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Obecní úřad Dětmarovice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK292F_vyhodnoceni.pdf (3856 kB) - 05.04.2019 10:41:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání: 22.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: