Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM062F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Pohořelice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2014 15:04
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.06.2013
Předkladatel: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00283509
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM062F_zadani.pdf (2761 kB) - 18.06.2013 13:39:47
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM062F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (84 kB) - 10.07.2013 10:34:55
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2014
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM062F_vyhodnoceni.pdf (2550 kB) - 07.07.2014 15:04:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.03.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM062F_stanoviskoSEA.pdf (461 kB) - 18.03.2015 14:57:16
Datum veřejného projednání: 23.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2015
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: