Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK505P
Název koncepce: Územní plán Radkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2017 11:02
Předkladatel: MěÚ Vítkov
IČO předkladatele: 00300870
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK505P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (135 kB) - 11.12.2012 09:45:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): MSK505P_stanoviskoNavrh3.pdf (732 kB) - 12.04.2017 11:02:40
Důvody ukončení posuzování: