Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC746P
Název koncepce: Jíloviště - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2015 08:55
Předkladatel: MěÚ Černošice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC746P_stanoviskoNavrhZadani.zip (63 kB) - 22.06.2015 08:53:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (2): STC746P_stanoviskoNavrh2.doc (125 kB) - 22.06.2015 08:55:16
Důvody ukončení posuzování: