Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK681P
Název koncepce: Koncept změny č. 5B ÚP města Kroměříže
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2013 08:28
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Kroměříž
Text návrhu zadání: ZLK681P_navrhZadani.zip (1333 kB) - 29.04.2009 08:54:38
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK681P_stanoviskoNavrhZadani.doc (165 kB) - 26.05.2009 08:55:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK681P_stanoviskoKoncept.doc (148 kB) - 12.06.2013 08:28:50
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: