Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK014F
Název koncepce: Územní plán Suchdol nad Odrou změna č. 7
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 09:26
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.05.2013
Předkladatel: Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČO předkladatele: 00298450
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.06.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK014F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (126 kB) - 25.06.2013 13:12:59
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): MSK014F_navrh.pdf (250 kB) - 16.03.2018 09:26:51
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK014F_vyhodnoceni.pdf (3472 kB) - 16.03.2018 09:26:51
Text Hodnocení Natura 2000: MSK014F_Natura.pdf (2886 kB) - 16.03.2018 09:26:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK014F_stanoviskoSEA.pdf (641 kB) - 16.03.2018 09:24:22
Datum veřejného projednání: 27.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2017
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK014F_infoVP.pdf (1243 kB) - 16.03.2018 09:25:02