Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK017F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Spytihněv
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2015 13:06
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.10.2013
Předkladatel: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku
IČO předkladatele: 00284301
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku
Text návrhu zadání: ZLK017F_zadani.pdf (224 kB) - 10.10.2013 14:10:59
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.11.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: ZLK017F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (95 kB) - 13.11.2013 13:15:01
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ZLK017F_navrh.pdf (861 kB) - 20.11.2015 13:06:20
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK017F_vyhodnoceni.pdf (775 kB) - 20.11.2015 13:06:20
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: