Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK151F
Název koncepce: Územní plán Václavov u Bruntálu změna č. 5
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 16:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.04.2016
Předkladatel: Obecní úřad Václavov u Bruntálu
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK151F_zadani.pdf (172 kB) - 12.05.2016 07:25:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.05.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK151F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (128 kB) - 12.05.2016 07:26:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK151F_vyhodnoceni.pdf (3410 kB) - 17.08.2017 10:49:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.07.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK151F_stanoviskoSEA.pdf (637 kB) - 17.08.2017 10:48:24
Datum veřejného projednání: 17.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.10.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK151F_infoVP.pdf (653 kB) - 19.12.2017 16:24:12