Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK413P
Název koncepce: Územní plán Litultovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2011 12:54
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK413P_stanoviskoNavrh1.doc (107 kB) - 14.11.2011 12:54:07
Důvody ukončení posuzování: