Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK112F
Název koncepce: Územní plán Bruzovice změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2016 08:17
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.07.2015
Předkladatel: Magistrát města Frýdku-Místku
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK112F_zadani.pdf (661 kB) - 04.08.2015 09:21:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.08.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK112F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (123 kB) - 04.08.2015 09:22:13
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK112F_navrh.pdf (441 kB) - 16.11.2016 14:05:21
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK112F_vyhodnoceni.pdf (3497 kB) - 16.11.2016 14:05:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.06.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK112F_stanoviskoSEA.pdf (766 kB) - 16.11.2016 14:07:30
Datum veřejného projednání: 01.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2016
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK112F_infoVP.pdf (94 kB) - 23.12.2016 08:17:25