Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK044F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Buchlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2016 13:16
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 30.04.2014
Předkladatel: Městský úřad Uherské Hradiště
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ZLK044F_zadani.pdf (351 kB) - 07.05.2014 09:40:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK044F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (385 kB) - 11.08.2014 16:11:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.06.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ZLK044F_stanoviskoSEA.pdf (260 kB) - 24.06.2016 13:16:45
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: