Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK445P
Název koncepce: Územní plán Světlá Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2015 09:25
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK445P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (125 kB) - 23.02.2012 14:25:35
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK445P_stanoviskoNavrh1.rtf (352 kB) - 23.04.2015 09:25:06
Důvody ukončení posuzování: