Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK073F
Název koncepce: Územní plán Branka u Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2021 09:34
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.04.2014
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK073F_zadani.doc (1138 kB) - 28.04.2014 10:01:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK073F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (127 kB) - 28.04.2014 10:01:57
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK073F_navrh.pdf (3458 kB) - 04.11.2016 12:24:00
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK073F_vyhodnoceni.pdf (6071 kB) - 04.11.2016 12:24:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK073F_stanoviskoSEA.pdf (758 kB) - 20.04.2017 14:16:19
Datum veřejného projednání: 18.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 14.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2018
Posuzuje se: Ano
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 07.10.2021
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: Souhlasné
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK073F_infoVP.pdf (151 kB) - 25.10.2017 09:16:05
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK073F_stanNavrhUpr.pdf (569 kB) - 21.05.2018 13:54:46
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK073F_vyhodnoceniUpr.pdf (6241 kB) - 08.10.2021 09:34:49
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK073F_infoOpakVP.pdf (167 kB) - 21.11.2018 10:11:27
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: MSK073F_StanoviskoSEAupr.pdf (358 kB) - 08.10.2021 09:34:49