Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC256F
Název koncepce: Rakovník - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2016 10:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.04.2014
Předkladatel: Městský úřad Rakovník
IČO předkladatele: 00244309
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 27.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC256F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (81 kB) - 15.09.2014 08:59:29
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC256F_vyhodnoceni.pdf (10131 kB) - 11.04.2016 11:31:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.06.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC256F_stanoviskoSEA.pdf (528 kB) - 01.06.2016 10:48:10
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: