Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK070F
Název koncepce: Územní plán Město Albrechtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2016 10:39
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.03.2014
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK070F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (148 kB) - 17.04.2014 12:35:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK070F_navrh.pdf (668 kB) - 27.04.2016 14:15:29
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK070F_vyhodnoceni.pdf (7997 kB) - 27.04.2016 14:15:29
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.04.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK070F_stanoviskoSEA.rtf (351 kB) - 27.04.2016 14:17:25
Datum veřejného projednání: 07.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2016
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK070F_infoVP.pdf (140 kB) - 04.11.2016 10:39:41