Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK084F
Název koncepce: Územní plán Horní Lomná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2016 10:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.12.2014
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele: 00296759
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK084F_zadani.pdf (182 kB) - 15.01.2015 13:20:30
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.01.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK084F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (124 kB) - 15.01.2015 13:21:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mazalová Monika Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK084F_vyhodnoceni.pdf (4483 kB) - 29.02.2016 10:30:18
Text Hodnocení Natura 2000: MSK084F_Natura.pdf (2772 kB) - 29.02.2016 10:31:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.01.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK084F_stanoviskoSEA.rtf (856 kB) - 29.02.2016 10:31:56
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: