Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1037P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2013 09:49
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1037P_navrhZadani.pdf (252 kB) - 06.04.2012 15:02:33
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1037P_stanoviskoNavrhZadani.doc (104 kB) - 20.07.2012 14:24:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1037P_stanoviskoNavrh1.doc (119 kB) - 28.11.2013 09:49:04
Důvody ukončení posuzování: