Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM854P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Březí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2011 15:46
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00283347
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM854P_navrhZadani.pdf (5051 kB) - 16.03.2011 12:27:19
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM854P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 05.04.2011 15:42:11
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM854P_stanoviskoNavrh1.doc (269 kB) - 07.12.2011 15:46:44
Důvody ukončení posuzování: