Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC753F
Název koncepce: Kladno - návrh zadání zm. č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2020 08:57
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.12.2016
Předkladatel: Magitrát města Kladna
IČO předkladatele: 00234516
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.01.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC753F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (489 kB) - 15.05.2017 09:54:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC753F_navrh.pdf (155 kB) - 24.10.2017 13:14:04
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC753F_vyhodnoceni.pdf (5807 kB) - 24.10.2017 13:14:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.04.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC753F_stanoviskoSEA.zip (877 kB) - 23.01.2020 08:57:26
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: