Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK001S
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Vikantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2022 17:41
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 07.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: OLK001S_navrh_textNavrhu.pdf (424 kB) - 15.01.2020 10:03:21
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: OLK001S_navrh_textStanoviska.pdf (379 kB) - 15.01.2020 10:03:21
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): OLK001S_navrh.pdf (16355 kB) - 21.02.2022 17:41:21
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK001S_vyhodnoceni.pdf (7710 kB) - 21.02.2022 17:41:21
Text Hodnocení Natura 2000: OLK001S_Natura.pdf (3131 kB) - 21.02.2022 17:41:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.02.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK001S_stanoviskoSEA.pdf (260 kB) - 21.02.2022 17:41:54
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: