Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC618F
Název koncepce: Neratovice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2019 11:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.09.2016
Předkladatel: MěÚ Neratovice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC618F_zadani.pdf (285 kB) - 19.09.2016 16:24:07
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC618F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (64 kB) - 14.10.2016 13:31:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2018
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): STC618F_navrh.pdf (1010 kB) - 18.07.2018 08:43:38
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC618F_vyhodnoceni.pdf (5112 kB) - 18.07.2018 08:43:38
Text Hodnocení Natura 2000: STC618F_Natura.pdf (1857 kB) - 18.07.2018 08:43:38
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.07.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC618F_stanoviskoSEA.pdf (304 kB) - 18.07.2018 08:44:06
Datum veřejného projednání: 25.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.07.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC618F_infoVP.pdf (394 kB) - 30.12.2019 11:15:18