Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM893P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Rakvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2012 08:36
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00283061
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM893P_navrhZadani.pdf (345 kB) - 20.07.2011 08:46:59
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM893P_stanoviskoNavrhZadani.doc (68 kB) - 02.08.2011 10:14:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM893P_stanoviskoNavrh1.doc (87 kB) - 30.03.2012 08:36:09
Důvody ukončení posuzování: