Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK358P
Název koncepce: Územní plán Bělá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 14:24
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK358P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (296 kB) - 14.02.2011 14:24:00
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK358P_stanoviskoNavrh1.rtf (303 kB) - 14.02.2011 14:24:37
Důvody ukončení posuzování: