Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP033G
Název: 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2020 14:26
Předkladatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP033G_navrh_textNavrhu.pdf (225 kB) - 04.04.2018 14:46:18
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP033G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (128 kB) - 04.04.2018 14:46:18
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP033G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (5539 kB) - 04.04.2018 14:45:19
Text Posouzení Natura 2000: MZP033G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1647 kB) - 04.04.2018 14:45:19
Text návrhu ZÚR: MZP033G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (9971 kB) - 04.04.2018 14:45:19
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP033G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (255 kB) - 30.05.2018 14:16:50
Mezistátní posuzování: Ano
Vyjádření dotčeného státu: MZP033G_mezistatni_vyjadreniDotcenehoStatu.pdf (350 kB) - 31.10.2018 08:49:22
Datum vydání stanoviska: 21.11.2018
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP033G_stanovisko_informace.pdf (68 kB) - 23.11.2018 14:05:25
Text stanoviska: MZP033G_stanovisko_textStanoviska.pdf (155 kB) - 23.11.2018 14:05:25
Datum veřejného projednání: 08.10.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP033G_VP_informace.pdf (237 kB) - 29.08.2019 10:11:35
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP033G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (15818 kB) - 29.08.2019 10:11:35
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP033G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (6619 kB) - 29.08.2019 10:11:35
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP033G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1605 kB) - 29.08.2019 10:11:35
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP033G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (116 kB) - 23.10.2019 07:00:42
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP033G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (78 kB) - 03.01.2020 09:20:58
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 22.06.2020
Informace o schválení ZÚR: MZP033G_VP_infSchvaleni.pdf (512 kB) - 08.09.2020 14:26:15
Schválená ZÚR: MZP033G_VP_schvalenaZUR.pdf (562 kB) - 08.09.2020 14:26:15